QSB konštrukčná doska

Charakteristika

QSB (Quality Strand Board) je kvalitná jednovrstvová triesková doska, vyrobená zo špeciálne triedených triesok, ktoré zabezpečujú kompaktnosť a vysokú hustotu dosky v jej celom priereze. Pri výrobe sú použité vlhkuvzdorné MUF lepidlá. QSB KONŠTRUKČNÁ DOSKA zodpovedá požiadavkám normy EN 312, typ P5 pre nosné dosky do vlhkého prostredia.

Použitie

STAVEBNO - KONŠTRUKČNÉ APLIKÁCIE:

 • - nosné opláštenie stien alebo striech
 • - záklopy stropných konštrukcií
 • - hrubé podlahy a podkladové dosky podlah. systémov
 • - vnútorné nenosné opláštenie stien a stropu, priečky
 • - podkrovné nadstavby
 • oplotenie staveniska
 • debnenie: stratené debnenie, debnenie základov, prefabrikátu a pod.

 

NÁBYTKÁRSKE APLIKÁCIE:

 • obloženie do miest so zvýšenou vlhkosťou
 • kostry pre čalúnnikov, dvere a okná

 

OBALOVÝ PRIEMYSEL:

 • opláštenie a výroba prepravných dební, obalov a kontajnerov s vysokými technickými nárokmi na nosnosť a nárazuvzdornosť
 • výroba políc a regálov
 •  

Technické parametre

Štandardný formát: 2500 x 1250 mm
Max. formát: 5600 x 2500 mm
Hrúbka: 7/8/10/12/15/18/22 mm

Všeobecné požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312

Vlastnosti

Skúšobná metóda

Požiadavky

Tolerancia rozmerov – hrúbka nebrúsená doska

EN 324-1

- 0,3 mm , +1,7 mm

Tolerancia rozmerov – dĺžka, šírka

EN 324-1

± 5 mm

Tolerancia priamosť hrán

EN 324-2

1,5 mm/m

Tolerancia pravouhlosť

EN 324-2

2 mm/m

Vlhkosť

EN 322

5 % – 13 %

Tolerancia hustoty vzhľadom k hustote vnútri dosky

EN 323

± 10 %

Obsah formaldehydu (perforátor. metóda)

EN 120

trieda E1 max. 8mg/100 g

 

Technické požiadavky na trieskové dosky podľa normy EN 312

Vlastnosti

Skúšobná metóda

Hrúbky (mm)

>8 - 13

>13 - 20

Pevnosť v ohybe v oboch smeroch

EN 310

18 MPa

16 MPa

Modul pružnosti v ohybe v oboch smeroch

EN 310

2550 MPa

2400 MPa

Rozlupčivosť

EN 319

0,45 MPa

0,45 MPa

Rozlupčivosť – po varnej skúške

EN 1087-1

0,15 MPa

0,14 MPa

Rozlupčivosť – po cyklovaní

EN 321

0,25 MPa

0,22 MPa

Hrúbkové napúčanie – po 24 hod.

EN 317

11 %

10 %

Hrúbkové napúčanie – po cyklovaní

EN 321

12 %

12 %

Výhody QSB KONŠTRUKČNEJ DOSKY (P5) E1

 • vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
 • rovnaké pevnosti vo všetkých smeroch plochy dosky
 • zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu
 • nízke hrúbkové napúčanie
 • jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
 • ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov (vruty, klince, sponky)
 • výborné držanie spojovacích prostriedkov, tiež blízko hrán
 • rýchla montáž
 • výhodný pomer cena/úžitková hodnota
 • možnosť ekologickej recyklácie

Zavolajte nám

+421 903 712 602

Kontakt

TIMBEX s.r.o.
Leškova 3, 811 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 31404529
DIČ: SK2020307619
Tel/fax: +421 265 938 107
Mobil: +421 903 712 602
E-mail: timbex@nextra.sk, hanova@timbex.sk

Čítať viac