Potravinárske fosfáty

Pyrofosfát

  Požadované parametre Nájdené
Obsah P2O5 v % min.52.5 53.65
Obsah pyrofosforečnanu sodného v % min.95.00 95.38
pH 1%-ního roztoku 9.8 .. 10.8 10.2
Obsah nerozpustných látek v % max.0.2 0.10
Ztráta žíhaním při 550 C v % max.0.5 0.4
Obsah Fluoridů jako F max.10 4.0
Obsah olova jako Pb v ppm max.4.0 0.20
Obsah cadmia jako Cd max.1.0 0.10
Obsah rtuti jako Hg v ppm max.1.0 0.10
Obsah arsenu jako As max.3 0.50

Tripolyfosfát sodný potravinárský

  Požadované parametre Nájdené
Obsah P2O5 v % min.57.00 57.90
Obsah nerozpustných látek v % max.0.10 0.06
Obsah arsenu jako As max.3.0 0.50
Obsah olova jako Pb v ppm max.5.0 0.20
Obsah Fluoridů jako F max.10 2.0
pH 1%-ního roztoku 9.5 .. 10.2 9.8
Vlhkost % max.0.70 0.2
Obsah cadmia jako Cd max.1.0 0.10
Obsah rtuti jako Hg v ppm max.1.0 0.10
Těžké kovy jako Pb max.10.0 <10.0
Obsah tripolyfosfátu min.95.0 96.50

 

Zavolajte nám

+421 903 712 602

Kontakt

TIMBEX s.r.o.
Leškova 3, 811 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 31404529
DIČ: SK2020307619
Tel/fax: +421 265 938 107
Mobil: +421 903 712 602
E-mail: timbex@nextra.sk, hanova@timbex.sk

Čítať viac